Raport UEP nt modelu biznesowego giełdy Dark Pool

obrazek wpisu

Poprosiliśmy współpracujący z nami zespół doradców Uniwersytetu Ekonomicznego pod kierunkiem dr hab. Jacka Mizerki, prof. UEP, o zbadanie założeń modelu biznesowego giełdy Dark Pool, a konkretnie o sprawdzenie, czy można zastosować model Blacka-Scholesa do wyceny zleceń na giełdzie Dark Pool. Innymi słowy, czy model wyceny opcji wykorzystywany na tradycyjnych rynkach finansowych sprawdzi się w przypadku wyceny opcji, dla których instrumentem bazowym są kryptowaluty.

Dr Marcin Bartkowiak z Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przeprowadził badanie dla dwóch głównych kryptowalut: ethereum (ETH) i bitcoin (BTC) w okresie 2017-2021 dla cen wyrażonych w USD. Wybrany został okres, w którym funkcjonowały obie waluty i jednocześnie pominięto pierwszą fazę rozwoju, zauważalną dla praktycznie wszystkich kryptowalut, czyli fazę zdobywania zaufania (w tej fazie liczba zawieranych transakcji i obroty są niewielkie, a ceny stabilne).

Najważniejszy wniosek z raportu? „Stosowanie modelu BSM nie generuje ryzyka biznesowego”. Giełda Dark Pool najlepiej zarabia przy wysokiej zmienności cen – i choć „nie ma gwarancji, że wysoka zmienność BTC i ETH utrzyma się w przyszłości”, to jednak „brak jest przesłanek wskazujących, by ta cecha miała zaniknąć”.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem i zakładką Media, gdzie znajdziecie m.in. wywiady z twórcami projektu – a w nich odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.