Nasz zespół

Tomasz Piwoński

Founder I Prezes Zarządu

Założyciel funduszu hedgingowego Solution One*, laureata nagrody Fundusz Inwestycyjny Roku. Fundusz od startu w 2014 r. osiągnął 60–proc. stopę zwrotu i zasłynął całkowitą odpornością na krach rynkowy w marcu 2020 r. Pracował jako trader na New York Stock Exchange. Inwestor Private Equity.

*Stichting LegaI Owner Solution One z siedzibą w Amsterdamie, ul. Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, podmiot wpisany do rejestru (KvK) pod numerem 72410442 oraz posiadający numer identyfikacyjny RSIN: 859101289, reprezentowany przez Tomasza Piwońskiego i Pawła Świerczyńskiego

Rafał Zaorski

Inwestor, Członek Rady Nadzorczej

Trader, inwestor, okrzyknięty czołowym polskim graczem giełdowym. Prezes zarządu Krypto Jam S.A., twórca projektu Bigshortbets.com.

Łukasz Kobus

CEO, Członek Zarządu

CEO i członek Zarządu Dark Pool One S.A. Posiada 10 lat doświadczenia we wprowadzaniu produktów na rynek. W rynku blockchain od 2018 roku. Kierował rozwojem kopalni BTC o łącznej mocy 10 EXh. Wprowadzał na rynek kryptowalutę, której kapitalizacja sięgnęła kilkuset milionów dolarów.

Robert Olejnik

VP Technology, Członek Rady Nadzorczej

Ponad 20 lat doświadczenia w sektorze IT. W 2010 założył TEONITE Venture Builder, który tworzy i inwestuje w firmy z dziedziny finansów, blockchain, AI oraz IoT (m.in. Qvistorp.com, Deep-Image.AI, Opps.City, Arastradero), napędzany przez software house, współpracujący m.in. z T-Mobile, studiami filmowymi z US, Europejską Agencją Kosmiczną.

Łukasz Rżanek

CTO

Od ponad 20 lat związany z sektorem IT. Pracował w największych firmach branży (Borland, Oracle). W ciągu ostatnich dziesięciu lat zarządzał działami IT firm o globalnym zasięgu lub będących liderami swojego rynku (1&1.de, Lamoda.ru) oraz budową startupów. Doradzał wielu markom z różnych krajów Europy oraz Azji, w ostatnich latach związany także mocno z rynkiem chińskim.

Konrad Majdański

CSO

Jest specjalistą w zakresie inżynierii finansowej i uczenia maszynowego. Uczestniczył w wielu projektach programistycznych w branży finansowej, w tym budował silnik wycen opcji dla Warszawskiej Giełdy Towarowej. Certyfikowany członek Professional Risk Manager’s International Association.​

Sławomir Mazurek

Chief Architect

Inżynier oprogramowania z 20-letnim stażem. Specjalizuje się w oprogramowaniu agregującym dane i w aplikacjach sieciowych dostarczających informacje w czasie rzeczywistym. Architekt i współtwórca platformy do wyceny aktywów dla Warszawskiej Giełdy Towarowej.

Tomasz Gęsior

Senior Developer

Programista blockchain z doświadczeniem w wykorzystaniu publicznych i prywatnych sieci blockchain. Deweloper produktów DeFi. Entuzjasta decentralizacji i automatyzacji usług przez smart contract-y. Był konsultantem blockchain na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Maria Brzezińska

CMO

Budowała strategię marki w największej grupie medialnej w Polsce. Prowadziła działania marketingowe dla startupów technologicznych w różnych fazach finansowania. Współpracowała m.in. z BMW, Muzeum POLIN, Hotel SPA Dr Irena Eris, Fujifilm, Vogue, Rainbow Tours, rządowymi agencjami ds. turystyki (m.in. Visit Dubai), ShareSpace.

Partnerstwo z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu

Dr hab. Jacek Mizerka, prof. UEP

Board Advisor

Dyrektor Instytutu Rachunkowości i Zarządzania Finansami, kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W pracy naukowej zajmuje się finansami przedsiębiorstw i rynkami kapitałowymi, w szczególności zarządzaniem ryzykiem. W latach 2007-2008 kierował zespołem, który we współpracy z Comarch S.A opracowywał temat: Implementacja narzędzi inżynierii finansowej w procesach wsparcia zarządzania ryzykiem w instytucji finansowej i przedsiębiorstwie. Był także kierownikiem projektu finansowanego przez NCBiR: Utworzenie i realizacja nowego kierunku pn. Zarządzanie ryzykiem finansowym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (UEP) – studia o profilu praktycznym (2016-2020), we współpracy z Raiffeisen- Polbank, później BNP Paribas. Interesuje go problematyka instrumentów pochodnych; zajmował się zastosowaniem podejścia opcyjnego do oceny projektów inwestycyjnych (autor monografii pt. Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji). Zajmuje się także zagadnieniami związanymi z kryptowalutami (współautorstwo publikacji: The role of Bitcoin on developed and emerging markets–on the basis of a Bitcoin users graph analysis. Finance Research Letters, 35 2020).

Dr Marcin Bartkowiak

Advisor

Adiunkt w Katedrze Matematyki Stosowanej, w Instytucie Informatyki i Ekonomii Ilościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W swoich badaniach zajmuje się instrumentami pochodnymi, zwłaszcza ich wyceną oraz wykorzystaniem do transferu ryzyka.

Dr Bartosz Kabaciński

Advisor

W 2016 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Naukowo specjalizuje się w obszarze finansów przedsiębiorstw, w tym fuzji i przejęć, upadłości przedsiębiorstw, analizy finansowej i wyceny. Prowadził zajęcia z zakresu handlu kontraktami futures oraz opcjami finansowymi przy wykorzystaniu specjalistycznych platform tradingowych oraz nowoczesnych platform edukacyjnych. W praktyce jest również związany z doradztwem, ze szczególnym uwzględnieniem wyceny przedsiębiorstw.

Dr Aleksandra Rutkowska

Advisor

Katedra Matematyki Stosowanej, Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP). W pracy naukowej zajmuje się szeroko pojętymi finansami ilościowymi, w tym optymalizacją portfela inwestycyjnego, ilościowym modelowaniem szeregów czasowych i oczekiwań inflacyjnych. Członek Kapituły Merytorycznej Fundacji QuantFin. Ponad 14 lat doświadczenia z analizą danych oraz systemów IT. Pracowała w projektach m. in. dla: BCC, INT4, Europejskiej Agencji Kosmicznej, Stochastico, ATS Technology. Wraz z zespołem z UCL współautorka pierwszego algorytmu tradingowego na rynku ubezpieczeń.