Nasz zespół

Tomasz Piwoński

Founder, Prezes Zarządu

Założyciel funduszu hedgingowego Solution One*, laureata nagrody Fundusz Inwestycyjny Roku. Fundusz od startu w 2014 r. osiągnął 60–proc. stopę zwrotu i zasłynął całkowitą odpornością na krach rynkowy w marcu 2020 r. Pracował jako trader na New York Stock Exchange. Inwestor Private Equity.

*Stichting LegaI Owner Solution One z siedzibą w Amsterdamie, ul. Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, podmiot wpisany do rejestru (KvK) pod numerem 72410442 oraz posiadający numer identyfikacyjny RSIN: 859101289, reprezentowany przez Tomasza Piwońskiego i Pawła Świerczyńskiego

Łukasz Kobus

CEO

Posiada 10 lat doświadczenia we wprowadzaniu produktów na rynek. W rynku blockchain od 2018 roku. Kierował rozwojem kopalni BTC o łącznej mocy 10 EXh. Wprowadzał na rynek kryptowalutę, której kapitalizacja sięgnęła kilkuset milionów dolarów.

Przemysław Olszewski

CTO

Ma ponad 10 lat doświadczenia w branży IT. Technologiczny purysta. Doświadczony w bankowości informatycznej. Prywatnie twórca startupów m.in. bramki płatności (pay-by-link), portalu z ofertami nieruchomości VR i automatu do wyceny nieruchomości.

Tomasz Kopera

Advisor

Blockchain inwestor i ewangelista, seryjny przedsiębiorca, absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego: Strategie Blockchain dla Przedsiębiorstw. Współpracuje z polskimi założycielami startupów blockchain jako doradca strategiczny: pomaga w pozyskaniu finansowania, growth hackingu i rozwoju produktu. Współpracuje z funduszami VC całym świecie, dzieląc się informacjami na temat przepływu transakcji i spostrzeżeniami inwestycyjnymi.

Nina Mazurewicz

Marketing Manager

Ma wykształcenie naukowe i eksperymentuje nawet w marketingu. Pasjonują ją innowacyjne projekty. Z ciekawością patrzy w przyszłość, co pchnęło ją w kierunku Web3. Przekopuje się przez trendy marketingowe i koordynuje pracę zewnętrznych współpracowników, nadając szybsze tempo rozwojowi projektu.

Partnerstwo z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu

Dr hab. Jacek Mizerka, prof. UEP

Board Advisor

Dyrektor Instytutu Rachunkowości i Zarządzania Finansami, kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W pracy naukowej zajmuje się finansami przedsiębiorstw i rynkami kapitałowymi, w szczególności zarządzaniem ryzykiem. W latach 2007-2008 kierował zespołem, który we współpracy z Comarch S.A opracowywał temat: Implementacja narzędzi inżynierii finansowej w procesach wsparcia zarządzania ryzykiem w instytucji finansowej i przedsiębiorstwie. Był także kierownikiem projektu finansowanego przez NCBiR: Utworzenie i realizacja nowego kierunku pn. Zarządzanie ryzykiem finansowym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (UEP) – studia o profilu praktycznym (2016-2020), we współpracy z Raiffeisen- Polbank, później BNP Paribas. Interesuje go problematyka instrumentów pochodnych; zajmował się zastosowaniem podejścia opcyjnego do oceny projektów inwestycyjnych (autor monografii pt. Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji). Zajmuje się także zagadnieniami związanymi z kryptowalutami (współautorstwo publikacji: The role of Bitcoin on developed and emerging markets–on the basis of a Bitcoin users graph analysis. Finance Research Letters, 35 2020).

Dr Marcin Bartkowiak

Advisor

Adiunkt w Katedrze Matematyki Stosowanej, w Instytucie Informatyki i Ekonomii Ilościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W swoich badaniach zajmuje się instrumentami pochodnymi, zwłaszcza ich wyceną oraz wykorzystaniem do transferu ryzyka.

Dr Bartosz Kabaciński

Advisor

W 2016 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Naukowo specjalizuje się w obszarze finansów przedsiębiorstw, w tym fuzji i przejęć, upadłości przedsiębiorstw, analizy finansowej i wyceny. Prowadził zajęcia z zakresu handlu kontraktami futures oraz opcjami finansowymi przy wykorzystaniu specjalistycznych platform tradingowych oraz nowoczesnych platform edukacyjnych. W praktyce jest również związany z doradztwem, ze szczególnym uwzględnieniem wyceny przedsiębiorstw.

Dr Aleksandra Rutkowska

Advisor

Katedra Matematyki Stosowanej, Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP). W pracy naukowej zajmuje się szeroko pojętymi finansami ilościowymi, w tym optymalizacją portfela inwestycyjnego, ilościowym modelowaniem szeregów czasowych i oczekiwań inflacyjnych. Członek Kapituły Merytorycznej Fundacji QuantFin. Ponad 14 lat doświadczenia z analizą danych oraz systemów IT. Pracowała w projektach m. in. dla: BCC, INT4, Europejskiej Agencji Kosmicznej, Stochastico, ATS Technology. Wraz z zespołem z UCL współautorka pierwszego algorytmu tradingowego na rynku ubezpieczeń.