Nawiązaliśmy partnerstwo z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu

obrazek wpisu

 

Czy da się z powodzeniem zastosować model Blacka-Scholesa na rynku kryptowalut?

Na to pytanie odpowie zespół pod kierunkiem dr hab. Jacka Mizerki, prof. UEP. Naukowcy zbadają zastosowanie modelu Blacka-Scholesa biorąc pod uwagę sposób wyboru stóp procentowych i opracowanie modelu zmienności.

30 listopada spółka Dark Pool One S.A. podpisała umowę o współpracy z renomowaną uczelnią, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. W gronie doradców mamy teraz zespół naukowców: dr hab. Jacek Mizerka, prof. UEP, dr Marcin Bartkowiak, dr Bartosz Kabaciński i dr Aleksandra Rutkowska (noty biograficzne znajdują się w zakładce Zespół), których wypowiedzi i artykuły nt naszego modelu biznesowego będziemy publikować jeszcze w grudniu.

– Do podjęcia współpracy z Dark Pool One skłania nas, pracowników naukowo-dydaktycznych UEP, oryginalny i nowatorski model biznesowy proponowany przez tę firmę. Postrzegamy naszą rolę jako rolę wspomagających wdrożenie tego modelu do praktyki. Mając świadomość podejmowanego ryzyka, chcemy jednak przyczyniać się do popularyzowania idei finansów zdecentralizowanych – mówi dr hab. Jacek Mizerka, prof. UEP.

– Stwierdzenie, że współpraca między biznesem a nauką jest koniecznością, w szczególności wobec tak szybkiego rozwoju technologii, wydaje się truizmem. Współpraca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP) z praktyką gospodarczą polega na przepływie informacji (np. opracowań autorstwa pracowników UEP na rzecz partnerów biznesowych), przepływie osób (np. świeżo upieczonych absolwentów do firm), działaniach edukacyjnych (studia podyplomowe, kursy, szkolenia), sponsoringu (partnerzy biznesowi sponsorują projekty badawcze i dydaktyczne). Współpraca ta przyjmuje różne formy organizacyjne. Warto tu wymienić Klub Partnera UEP zrzeszający firmy o zasięgu krajowym, czy nawet ogólnoświatowym, Centrum Edukacji Menedżerskiej świadczące usługi dydaktyczne na rzecz firm i instytucji publicznych, uczestnictwo w Akademickim Centrum Transferu Technologii oraz aktywność Spółki Celowej, dzięki którym możliwy jest transfer nowych technologii oraz propozycji rozwiązań organizacyjnych i finansowych do praktyki gospodarczej.